Samen grenzen verleggen

Welkom op de website van de Deltaschool.

Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte krijgen bij ons op school de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Samen met ouders/verzorgers en leerlingen streven we naar een zo groot mogelijke deelname in de samenleving en een zo volwaardig mogelijk burgerschap. Samen ontmoeten we elkaar in een veilige en prettige omgeving. 

Veel plezier in het navigeren op onze website.

Met vriendelijke groet,
Astrid Ruijtenberg
Directeur a.i.