De Leerlingen

Bij ons op school volgen leerlingen met allerlei verschillende onderwijs behoeften onderwijs. Om de verschillende doelgroepen die we specifiek onderwijs bieden duidelijk te maken hanteren we het onderstaande doelgroepenoverzicht. Dit is ook de indeling die we gebruiken bij samenwerkingsverbanden en andere externe partners.

  • Doelgroep 1: Leerlingen met zeer ernstig beperkte cognitieve mogelijkheden en ernstige gedragsproblematiek als gevolg van ernstige psychiatrische stoornissen - ‘ZMOLK’, EMB-C.
  • Doelgroep 2: Leerlingen met stabiel beperkte cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden en ernstige problemen in gedrag en/of redzaamheid, inclusief stoornissen in het autistisch spectrum – ‘Moeilijk ontwikkelbare en lerende leerlingen’.
  • Doelgroep 3: Leerlingen met beperkte cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden – ‘Zeer moeilijk lerende leerlingen’.

 

Ons onderwijs is gericht op een zo groot mogelijke deelname van de leerling in de samenleving én een zo volwaardig mogelijk burgerschap. De volgende zaken zijn hierbij onze uitgangspunten:

  • We stimuleren de leerling om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij.
  • We bieden hem/haar ondersteuning bij het participeren in de maatschappij en omgeving, in relatie met anderen.
  • Ons pedagogisch klimaat is erop gericht het welzijn van de leerlingen te bevorderen en kenmerkt zich door regelmaat, structuur en veiligheid.