Het team

Een team van professionals op de Deltaschool biedt onderwijs en ondersteuning aan de leerlingen. Uiteraard hebben wij gediplomeerde leerkrachten en onderwijsassistenten die het onderwijs aan de groepen verzorgen. Daarnaast zijn er orthopedagogen, psychologen en andere professionals die zich dagelijks bezighouden met de begeleiding en ondersteuning van de leerlingen.

Directie

De leiding van school is in handen van het managementteam. Het managementteam bestaat uit de teamleiders en de directeur. Elke teamleider heeft de leiding over 1 of meer afdeling(en). De directeur is algemeen verantwoordelijk.

Leerkrachten en onderwijsassistenten

De leerkracht creëert in de groep een klimaat dat de leerlingen veiligheid en uitdaging biedt voor hun verdere ontwikkeling. De leerkrachten werken op schoolniveau nauw met elkaar samen. Alle leerkrachten hebben een Master-Sen opleiding (Special Educational Needs) afgerond.

De assistenten op de Deltaschool ondersteunen de leerkracht bij het lesgeven en bij de begeleiding van leerlingen. Daarnaast begeleiden ze leerlingen met een zorgvraag, zoals bijvoorbeeld: het verschonen van de luier.

Daarnaast hebben we zo nodig zorgassistenten in dienst van Gors (op basis van de Jeugdwet).

Orthopedagogen en psychologen

De orthopedagogen en psychologen op onze school zijn onder meer betrokken bij het plaatsingstraject van leerlingen. Hun bevindingen vormen de basis voor het voorlopige ontwikkelingsperspectief van de leerling. Daarnaast verrichten ze regelmatig onderzoek bij leerlingen en begeleiden ze de leerlingen en de leerkrachten.

Orthodidactici

De orthodidactici op de Deltaschool ondersteunen leerkrachten bij het lesgeven en bij het uitvoeren van begeleidingsactiviteiten. Daarnaast onderhouden ze externe contacten en zien ze erop toe dat gemaakte afspraken worden nageleefd.

Logopedist

De logopedist ondersteunt de leerkrachten bij het voorbereiden, het vormgeven en het geven van taalonderwijs dat de spraak/taal stimuleert. Daarnaast verzorgt de logopedist in nauwe samenwerking met de ouders en de leerkracht activiteiten die spraak-taal stimuleren, individueel en/of in groepsverband.

Jeugdarts

De jeugdarts verricht onder andere medisch onderzoek bij toelating en herindicatie van leerlingen. Verder geeft de jeugdarts ondersteuning bij vragen op het medisch vlak. De jeugdarts is lid van de Commissie van Begeleiding van de school en is verbonden aan de GGD.

Organogram de Deltaschool

Organogram Deltaschool