Regels en afspraken op school

Op de Deltaschool werken we met duidelijke regels en afspraken zodat iedereen in een prettige, veilige en overzichtelijke omgeving kan leren en werken. Samen met de leerlingen maken we afspraken per klas die passen bij leeftijd en ontwikkelingsmogelijkheden. Deze regels, ondersteund door pictogrammen, hangen duidelijk zichtbaar in de klassen.

Pestprotocol en meldcode

Op school hebben we een pestprotocol en een pestprotocol digitaal pesten. In deze protocollen staat de visie van de school op het gebied van ons anti-pestbeleid. Ook staat er in hoe ouders en leerlingen ondersteund kunnen worden wanneer er sprake is van pesten. Bekijk  hier het pestprotocol en hier het pestprotocol digitaal pesten. Pestcoördinator van de school is Angelique Schipper, psycholoog en teamleider.

Ook de meldcode huiselijk geweld wordt bij ons ingezet waar dat nodig is. Het team van orthopedagogen en psychologen zijn in dit verband de vertrouwenspersonen waar ieder een beroep op kan doen. Klik voor de meldcode en de verantwoordelijke functionarissen op de knop hieronder:

Meldcode huiselijk geweld