Samenwerking

De Deltaschool werkt op de gebieden zorg, onderwijs en werk samen met diverse organisaties. Hieronder een aantal van onze partners.

 • Orthopedagogisch Kinderdagcentrum ‘De Cirkel’
 • Medisch Kleuterdagverblijf Goes
 • Reigerbos
 • RPCZ (schoolbegeleidingsdienst)
 • GGD
 • UWV, CIZ
 • Emergis (Emergis doet o.a. onderzoek naar vaststelling van autisme)
 • SMWO (sociaal-pedagogische hulpverlening, hulpvraagondersteuning)
 • PABO (opleiding voor leraren)
 • Hoornbeeck College en ROC (opleiding voor o.a. klassenassistenten)
 • CIOS
 • Scholen voor voortgezet onderwijs, met name het Edudelta College Goes, Pontes locatie Bergweg, Praktijkschool De Wissel
 • William Schrikker Jeugdbescherming
 • Berkenschutse (epilepsie centrum)
 • Stage adressen zoals: ’t Gors, De Akkerwinde, Pitteperk, De Hosvazze, Betho, Zuidwester, Arduin, Philadelphia, Rusthoeve
 • Revant
 • Juvent

Samenwerking SBO De Tweern

De wet op Passend Onderwijs brengt grote veranderingen mee in de zorg voor leerlingen van 4 tot 12 jaar. Sinds 1 augustus 2014 maakt ZMLK De Deltaschool: afdeling SO deel uit van het Samenwerkingsverband Kind op 1 waaronder alle basisscholen van Schouwen Duiveland, Tholen en de Bevelanden vallen. Sinds 1 augustus 2014 zit ZMLK De Deltaschool: afdeling SO onder hetzelfde dak als SBO De Tweern en de partners Kibeo (BSO plus) en Juvent. Door deze vier partners is een samenwerkingsovereenkomst getekend waarin we aangeven intensief te willen samenwerken met als doel optimale samenwerking onderwijs en zorg onder één dak. Hiermee willen we groeien in de richting van IKC+, een Integraal Kind Centrum voor leerlingen met een speciale onderwijs behoefte, waarbij zorg en onderwijs intensief samenwerken.

De afgelopen jaren hebben we o.a. het volgende gerealiseerd:

 • Vanuit de visie op passend onderwijs volgend leerlingen Tweern en Deltaschool zo nodig lessen bij elkaar. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat een reken-zwakke leerling van de Tweern tijdens de rekenlessen mee doet met De Deltaschool. Er is intensief overleg tussen intern begeleiders en leerkrachten over deze leerling.
 • Er is één gezamenlijke CVB IKC+ waarin aanmelddossiers Samenwerkingsverband Kind op 1 én leerlingen die op beide scholen lessen volgen besproken worden.
 • Medewerkers delen kennis. Er zijn gezamenlijke studiedagen en scholing.
 • Schooluren 4-12 jarigen (940 uur per jaar), studiedagen e.d. zijn op elkaar afgestemd.
 • Gezamenlijke vieringen als Kinderkunstweek, koningsdag, Sinterklaas, verjaardagen team, teamuitjes enz.
 • Aanbod gezamenlijke naschoolse activiteiten voor leerlingen.
 • Gezamenlijk overleg vier partners in IKC-stuurgroep.

Doel is om schooljaar 2020-2021 de intentieverklaring om te zetten in een samenwerkingsovereenkomst IKC+ en onder één naam en één aansturing als IKC+ verder te gaan.