Deltaschool

De Deltaschool biedt in de regio Goes speciaal en voorgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van vier tot achttien, en in sommige gevallen mogelijk tot twintig jaar, met een verstandelijke beperking.

Onderwijs

Leerlingen worden op school ingedeeld op hun hoogst haalbare uitstroomprofiel. De profielen die we op school aanbieden zijn: belevingsgerichte dagbesteding, taakgerichte dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding en arbeid. Jonge leerlingen worden eerst langere tijd geobserveerd voordat we een (voorlopig) uitstroomprofiel vaststellen. Vervolgens volgen we nauwgezet de ontwikkeling van de leerling om uiteindelijk te komen tot een succesvolle plaatsing in een vorm van dagbesteding of arbeid.

Locaties

De Deltaschool is een kleine school voor speciaal onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (zmlk) in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. De Deltaschool heeft verschillende groepen op twee locaties. De SO-groepen zitten op locatie SBO De Tweern. In de SO-groepen loopt de leeftijd uiteen van 4 tot 12 jaar. Deze SO-groepen zijn op leeftijd en uitstroomniveau ingedeeld. In de VSO loopt de leeftijd uiteen van ongeveer 12 tot 18 jaar. De VSO groepen zitten op locatie de Sprienke. Deze VSO-groepen zijn op uitstroom ingedeeld samen met leerlingen van De Sprienke. Voor de VSO-groepen van Deltaschool verwijzen wij naar de website van De Sprienke.