Wie zijn wij?

9 september 2020

De Deltaschool SO bestaat uit 3 groepen. Wij stellen
ons graag aan u voor!

 

Delta A is de klas voor kinderen in de leeftijd 4 t/m 12 jaar. Voor elk kind wordt er individueel gekeken naar de leermogelijkheden. Er wordt, op dit moment, in de klas gewerkt met twee niveaugroepen. We bieden de kinderen binnen hun mogelijkheden onderwijs aan. Waarbij er bij leesonderwijs gewerkt wordt met pictogrammen en tijdens het rekenonderwijs met concreet materiaal. Dit vullen we in met verschillende thema’s. Daarnaast hebben de kinderen ook twee keer per week gymles en meerdere keren per week muziekles. En natuurlijk is er voldoende ruimte voor creatieve vakken en spelonderwijs.

In Delta A is elke dag een leerkracht en onderwijsassistent aanwezig. Daarnaast zijn er voor meerdere individuele leerlingen persoonlijke begeleiders aanwezig. Op dit moment zitten er 7 leerlingen in de klas en zijn er per dag gemiddeld 3 à 4 professionals in de klas aanwezig. Daarnaast krijgen de kinderen, waar nodig, nog ondersteuning van een logopedist of fysiotherapeut.

 

Hallo, wij zijn Delta B.

We zitten met 11 kinderen in onze groep:  Felipe, Thomas, Darine, Cassano, Róza, Kevin, Dilano, Jonny, Jarco, Anouk en Faas.

We werken met veel juffen in de klas:

maandag:          juf Marije en juf Janet (bapo-vervanging door juf Sjoke) en juf Suus

dinsdag:             juf Janet, juf Anneleen en juf Sjoke

woensdag:        juf Janet, juf Anneleen en stagiaire Josine

donderdag:       juf Janet, juf Anneleen en stagiaire Josine

vrijdag:               juf Suus, juf Anneleen en stagiaire Josine

Er wordt hard gewerkt in Delta B. We lezen en rekenen elke dag! Daarnaast leren we bij zelfstandig werken hoe we zonder juf een werkje kunnen maken. En daarnaast hebben we ook nog gym, verkeer, bouwen, schrijven, spelletjes doen, sociaal-emotionele lessen, muziek, handvaardigheid, drama en natuurlijk niet te vergeten vrij spelen en buiten spelen!

Juf Carina is onze logopediste. Een aantal kinderen in de klas gaan met juf Carina werken aan de mondelinge taal ontwikkeling.

Komen jullie snel weer kijken op de site of we nieuwtjes hebben?!

Groetjes alle kinderen en juffen van Delta B

 

Wij zijn Delta C.

Er zitten 13 kinderen in onze groep, de jongste van onze klas is negen jaar en de oudste is bijna twaalf. Alle kinderen op een rij: Gresa, Ishwarya, Aleandro, Bartosz, Joris, Robin, Dean, Mathijs, Jeffery, Siphiwe, Katinka, Dré en Thijs.

We werken met vier juffen in de klas. Juf Margreet werkt elke dag in Delta C. Juf Carolien op woensdag, donderdag, vrijdag en soms op dinsdag als juf Margreet een overleg heeft in de ochtend. Juf Lotte werkt op maandag en dinsdag de hele dag en op woensdag en donderdag in de ochtend. De laatste juf is juf Anouk, zij werkt het hele jaar op maandag, donderdag en vrijdag in Delta C en zit zelf ook nog op school! Ze doet de opleiding social work op de Hogeschool Zeeland in Vlissingen.

Er wordt hard gewerkt in Delta C. Elke dag doen we lezen, taal, rekenen en zelfstandig werken. Dan hebben we ook nog mondelinge taal, sociale vaardigheden, ict, klokkijken, knutselen, drama, cultuur, muziek, geldrekenen, verkeer, schrijven en meten.

Naast al dat harde werken in de klas doen we ook lekker bewegen tijdens de gymles op dinsdagochtend en donderdagmiddag bij juf Herma. We spelen twee keer per dag buiten. In de ochtend op het achterplein en in de middag op het voorplein.

Sommige kinderen bij ons in de klas krijgen logopedie, dat doet juf Carina, onze ‘praatjuf’.

We hopen jullie via de website op de hoogte te houden van al onze nieuwtjes.

Groetjes alle kinderen en juffen van Delta C

 

Onze nieuw juf in Delta-C, juf Lotte, stelt zich voor:

Juf Lotte