Onderwijs

We verdelen de leerlingen op de Deltaschool op leeftijd in de so afdeling (speciaal onderwijs, leerlingen van 4 jaar tot 12/13 jaar) en de vso afdeling (voortgezet speciaal onderwijs, leerlingen van 12/13 jaar tot 18, maximaal 20 jaar). Iedere afdeling is onderverdeeld in de uitstroomprofielen belevingsgerichte dagbesteding, taakgerichte dagbesteding en arbeid.