Speciaal onderwijs

De afdeling Speciaal Onderwijs (SO) is voor kinderen in de leeftijdscategorie van 4 t/m 12 jaar. Deze afdeling is onderverdeeld in de uitstroomprofielen: belevingsgerichte dagbesteding, taakgerichte dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding en arbeid. Als een leerling op school komt, maken we een keuze voor een uitstroombestemming. Als later blijkt dat een leerling beter past in een andere uitstroombestemming, dan passen we dat aan.

In het speciaal onderwijs (SO) focussen we binnen de moeglijkheden van de leerling op de cognitieve vaardigheden zoals taal, lezen, rekenen en schrijven. Er is ook veel aandacht voor leren leren, de sociaal emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid, bewegen en cultuureducatie.

Zeer moeilijk lerende kinderen vragen om onderwijs dat is afgestemd op hun ontwikkelingsmogelijkheden. Dit betekent dat de inhoud en organisatie van het onderwijs boeiend, uitdagend, stimulerend en soms confronterend is. Cruciaal is dat door ons onderwijs het zelfvertrouwen en het leren van de leerling wordt versterkt. In ons onderwijs gaan we uit van de mogelijkheden en talenten van de leerling en stellen we de vraag: ‘Hoe leert deze leerling?’. Door een boeiend en uitdagend onderwijsaanbod wordt de ontwikkeling van de leerling ‘gewoon speciaal’. Ons onderwijs kenmerkt zich door structuur en duidelijkheid. Gezien de grote verschillen tussen de leerlingen is er een gedifferentieerd onderwijsaanbod. Inhoudelijk richt ons onderwijs zich op:

  • De emotionele ontwikkeling
  • De sociale ontwikkeling
  • De cognitieve ontwikkeling
  • De creatieve ontwikkeling
  • De motorische ontwikkeling
  • De culturele ontwikkeling