Leerlingenvervoer

Leerlingen komen per taxi of op eigen gelegenheid naar school. Als de leerling vervoer nodig heeft, sturen zowel ouders/verzorgers als school een aanvraag naar de woongemeente van de (toekomstige) leerling. Indien nodig kan de school ondersteuning hierbij verlenen. De vervoersaanvraag moet jaarlijks worden gedaan door ouders/verzorgers en school. Ouders/verzorgers ontvangen van hun gemeente informatie en een aanvraagformulier.