Ouderbijdrage

Aan de ouders/verzorgers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd waarmee we een aantal specifieke activiteiten voor leerlingen bekostigen. We besteden dit geld bijvoorbeeld aan vieringen als Sinterklaas, Kerst of excursies.

U krijgt aan het begin van het schooljaar een brief waarin u leest hoe hoog de ouderbijdrage is en hoe u deze kunt betalen. De medezeggenschapsraad (MR) moet instemmen met de hoogte van de ouderbijdrage.

 

Leergeld

Ouders met een laag inkomen kunnen voor het betalen van de ouderbijdrage een beroep doen op Stichting Leergeld. Meer informatie hierover kunt u vinden op leergeld.nl.