Oudercontact

Een goed contact tussen ouders/verzorgers en school vinden we heel belangrijk voor de ontwikkeling van de leerling. Er zijn daarom verschillende momenten en mogelijkheden van contact.

Algemene ouderavond

Aan het begin van ieder schooljaar is er een algemene ouderavond. Op deze ouderavond wordt u geïnformeerd over de algemene gang van zaken op school en  in de groep.

Oudergesprekken

De ouders/verzorgers van onze leerlingen worden twee keer per jaar uitgenodigd op school om de voortgang van hun kind te bespreken. Het ontwikkelingsperspectief van de leerling vormt hierbij het uitgangspunt.

Kijkje in de Klas

Een keer per schooljaar worden ouders uitgenodigd om in de klas te komen kijken. Zo krijgt u een beeld van hoe wij uw kind onderwijs geven.

Contact na een scheiding

Zijn ouders/verzorgers gescheiden? Dan is het belangrijk dat er duidelijke afspraken gemaakt worden over de manier waarop de communicatie met school verloopt. Wij gaan er als school vanuit dat ouders die beiden het ouderlijk gezag hebben elkaar informeren over zaken rondom hun zoon of dochter. Beide ouders zijn dan ook vanzelfsprekend welkom bij de informatie- en ouderavonden.

Parro

Parro is een oudercommunicatiemiddel waarbij we de communicatie tussen ouders en school versterken. Met Parro bent u altijd op de hoogte, bekijkt u de leukste momenten van uw kind en heeft u direct contact met onze school. Parro is veilig en privé, foto's worden veilig gedeeld binnen onze eigen schoolomgeving. Nieuwe ouders krijgen een uitnodiging voor Parro via de mail en kunnen dit als applicatie op hun telefoon installeren.