School- en lestijden

Op de Deltaschool, afdeling SO, werken we met het gelijke urenmodel. Alle leerlingen van onze school krijgen 940 uur per jaar les. Voor de VSO verwijzen we naar de website van De Sprienke.

Lestijden/continurooster

Op de Deltaschool krijgen onze leerlingen les volgens een continu rooster. Dit wil zeggen dat onze leerlingen van maandag t/m vrijdag iedere dag dezelfde lestijden hebben.

Schooltijden SO

Maandag tot en met vrijdag: 08:30 tot 14:05 uur.

De school is open vanaf 08.15 uur.