Ziekmelden en verlof

Ziekmelden

Is uw kind ziek? Geef dit dan door aan de administratie van de school. U doet dit door tussen 8:00 en 8:30 uur te bellen met 0113-228864.

Denkt u er ook aan om uw kind af te melden bij het taxibedrijf?

Verlof

Het kan natuurlijk voorkomen dat er gedurende het schooljaar een bijzondere gebeurtenis plaatsvindt waarvoor u vrij wilt vragen. Denk hierbij aan een bruiloft, een jubileum of een begrafenis. Hiervoor kunt u toestemming vragen aan de teamleider door middel van het indienen van het aanvraagformulier vakantie en verlof.

Een bezoek aan een arts dient vooraf gemeld te worden bij de leerkracht.

Ongeoorloofd verzuim moet door de school  worden doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.