Privacy

Binnen de Deltaschool gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en die van ons personeel. Hoe we dat willen doen is vastgelegd in het informatie- en privacybeleid van stichting de Korre.

Privacy is een belangrijk grondrecht. Je moet erop kunnen vertrouwen dat je privacy gerespecteerd wordt. Binnen de school wordt gewerkt met persoonsgegevens. In de privacyverklaring en het privacy reglement op www.dekorre.nl vindt u hierover de specifieke informatie.

Voor het gebruiken van persoonsgegevens voor overige doeleinden vragen wij vooraf toestemming van de ouders. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van beeldmateriaal. Te allen tijde blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan.

Lees verder over het onderwerp privacy in de bijlage van de schoolgids.